Яришівська громада
Вінницька область, Могилів-Подільський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення Яришівської сільської територіальної громади до дій у надзвичайних ситуаціях на 2024 - 2025 роки

  ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням

Яришівського сільського голови

від 22.04.2024 р. №70а-ОД

 

Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення Яришівської сільської територіальної громади до дій у надзвичайних ситуаціях на 2024 - 2025 роки

 

I. Загальні положення

          1. Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення Яришівської сільської територіальнох громади до дій у надзвичайних ситуаціях на 2024 - 2025 роки (далі – Організаційно-методичні вказівки) розроблено відповідно до статті 39 Кодексу цивільного захисту України.

          2. З метою подальшої реалізації вимог Кодексу цивільного захисту України та створення умов для вдосконалення механізму організації навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях пріоритетними напрямами на 2024 - 2025 роки пропонується вважати:

- розвиток системи функціонального навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, як фактора забезпечення спроможності єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій, зниженню людських, матеріальних і фінансових втрат за їх наслідками;

- координацію та здійснення спільних дій із забезпечення підготовки органів управління та сил цивільного захисту до дій у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій, в умовах особливого періоду та терористичного акту шляхом проведення регіональних, місцевих та об’єктових командно-штабних, штабних та спеціальних навчань і тренувань з питань цивільного захисту;

- створення належних умов для розвитку і забезпечення дієвого функціонування освітньої підсистеми навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту;

- укріплення потенціалу територіальної громади щодо інформування населення про надзвичайні ситуації, у зоні яких або у зоні можливого ураження від яких може опинитися місце їх проживання, засвоєння певних знань та вмінь з акцентом на запобіганні можливих ризиків і загроз здоров’ю та життю як необхідної умови безпечного способу життя;

- поширення у суспільстві основних засад культури безпеки, формування правильної соціальної позиції щодо власної безпеки, мотивації безпечної поведінки в різних сферах життєдіяльності.

          3. Організаційно-методичні вказівки рекомендуються для використання керівниками суб’єктів забезпечення цивільного захисту різного рівня, зокрема, для організації відповідної роботи посадових осіб органів управління та сил цивільного захисту, а також фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

II. Рекомендації органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям

          1. Керівникам підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, їх ланок та субланок у межах визначених законодавством України повноважень органів місцевого самоврядування з метою забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання комунальної власності, а також здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях рекомендовано:

           1) забезпечити організацію та проведення заходів з підготовки:

          - органів управління субланки та підпорядкованих їм сил цивільного захисту з урахуванням вимог «Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 443» (далі - Порядок підготовки до дій за призначенням), Плану основних заходів цивільного захисту Яришівської сільської субланки Могилів-Подільської районної ланки Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на рік. Тематику штабних тренувань спрямувати на відпрацювання алгоритму дії щодо приведення у вищий ступінь готовності та виконання завдань цивільного захисту під час реалізації оборонних заходів та відновлювального періоду;

- територіальних і об’єктових спеціалізованих служб цивільного захисту відповідно до вимог Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 469, та Порядку підготовки до дій за призначенням;

-  територіальних і об’єктових формувань цивільного захисту відповідно до вимог Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 787, та Порядку підготовки до дій за призначенням;

- під час проведення спеціальних тренувань з формуваннями провести рекогносцировку місць розгортання та зосередження територіальних (місцевого рівня) формувань цивільного захисту, визначених для виконання завдань в особливий період, та об’єктів, на які буде зосереджено основні зусилля таких сил;

- керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, шляхом проходження функціонального навчання у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області області (далі - Навчально-методичний центр);

          2) організувати та забезпечити умови для проходження:

          - з одноденних навчальних зборів з керівниками підрозділів (фахівцями) з питань цивільного захисту органів місцевого самоврядування на базі територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (навчально- консультаційних пунктів) з питань реалізації заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період відповідно до плану основних заходів на відповідний рік;

          - курсів підвищення кваліфікації за спеціальністю «Цивільна безпека» для фахівців з питань цивільного захисту органів місцевого самоврядування на базі Навчально-методичного центру або інших закладів освіти, що мають ліцензію для провадження діяльності з надання такої освітньої послуги;

          3) спланувати, затвердити план проведення і склад тих, для кого здійснюється показ (із числа фахівців з питань цивільного захисту ОМС), та організувати у 2024 - 2025 роках згідно з вимогами Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 28 листопада 2019 року №991, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 січня 2020 року за № 46/34329 (далі - Порядок проведення СОН, (СОТ), проведення показового спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту на базі одного з підприємств, що входить до складу субланки підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

          4) скласти на підставі узгоджених графіків проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань на суб’єктах господарювання та затвердити плани- графіки проведення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, на рік згідно з вимогами Порядку проведення СОН (СОТ) та забезпечити їх виконання;

          5) організувати контроль за здійсненням практичної підготовки під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління, згідно з вимогами Порядку проведення СОН (СОТ);

          6) передбачити у період проведення в адміністративно-територіальних одиницях командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту проведення суб’єктами господарювання не менше ніж 30% запланованої у поточному році кількості спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту;

          7) скласти та подати в установлений термін заявки на функціональне навчання за державним замовленням на плановий рік на підставі потреби у навчанні, використовуючи результати обліку осіб на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, які зобов’язані проходити функціональне навчання, та періодичності проходження функціонального навчання окремих категорій осіб, зазначеної у додатку 1 до Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією з і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року №819 (далі - Порядок функціонального навчання);

          8) організувати розроблення і затвердити:

          - організаційно-методичні вказівки щодо навчання працівників і непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях та здійснювати в межах повноважень контроль за їх виконанням;

          - положення про організацію роботи консультаційних пунктів при місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування згідно з вимогами Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 (далі - Порядок навчання населення);         

          9) забезпечити:

          - інформування населення про надзвичайні ситуації, у зоні яких або у зоні можливого ураження від яких може опинитися місце проживання громадян, а також про способи захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних такими ситуаціями;

          - доведення до населення, враховуючи ускладнення воєнно-політичної обстановки в державі, порядку дій у випадку попереджувального сигналу «Увага всім» (зокрема «Повітряна тривога»), поводження з вибухонебезпечними предметами, застосування противником засобів ураження (у тому числі радіаційна, хімічна та бактеріологічна), проведення евакуаційних заходів, оприлюднення інформації про місця розташування та стан готовності захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для укриття всіх верств населення тощо;

          - підготовку та видання навчальних, навчально-наочних посібників, розповсюдження інформаційних матеріалів, буклетів, пам’яток, листівок, інших друкованих відео- та аудіоматеріалів. Кожна людина має чітко усвідомлювати свої дії у надзвичайних ситуаціях та ту допомогу, на яку вона може розраховувати за таких обставин;

          - розширення мережі та діяльності консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування, особливо в частині створення умов для оволодіння громадянами навичок користування найбільш поширеними засобами захисту і надання допомоги постраждалому в невідкладному стані;    - запровадження постійних рубрик у засобах масової інформації, зокрема друкованих, а також за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, аудіовізуальних та інтелектуальних засобів та соціальної реклами;

          - подання звітності з питань навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до Примірного табеля термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту, затвердженого наказом ДСНС України від 11 жовтня 2014 року № 578 (зі змінами) (далі - Табель термінових донесень);

          - спланувати проведення з керівним складом підсистеми (субланки) та керівництвом підпорядкованих підприємств, установ та організацій підбиття підсумків з виконання основних заходів з навчання працівників діям у надзвичайних ситуаціях за окремий плановий період і з визначення завдань на наступний плановий період.

          2. Керівникам підприємств, установ та організацій з метою здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, зокрема правилам техногенної та пожежної безпеки, рекомендується:

          1) відповідно до вимог статті 20 Кодексу цивільного захисту України: -   - здійснити навчання працівників з числа осіб керівного складу та фахівців, визначених додатком 1 до Порядку функціонального навчання, у Навчальнометодичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області;

          - після його проходження відповідні відомості про навчання з питань цивільного захисту внести до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

          - утворити навчальні групи та здійснити навчання працівників діям у надзвичайних ситуаціях шляхом курсового та індивідуального навчання за Програмою загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, затвердженою наказом ДСНС України від 06 червня 2014 року № 310;

          - затвердити програми спеціальної підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, та забезпечити проведення з ними занять безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях або на договірній основі у Навчально-методичному центрі.

          Особливу увагу зосередити на порядку приведення у готовність спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту до дій у складі угрупування сил цивільного захисту, визначених для виконання завдань в особливий період;

          - провести з призначеними відповідальними особами з обслуговування фонду захисних споруд тренування щодо порядку дій із підготовкою таких споруд до укриття населення (укомплектування запасами матеріалів, обладнанням, інструментами та засобами, необхідними для приведення у готовність захисних споруд), у тому числі осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

          - організувати відповідно до Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 05 грудня 2019 року № 1021, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 року за № 108/34391, проведення під час прийняття на роботу і за місцем праці інструктажів працівників з питань пожежної безпеки, цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях, розроблених на підставі програм підготовки працівників, та чинних на підприємстві, в установі та організації правил, інструкцій, планів реагування на надзвичайні ситуації, інших нормативно- правових актів з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;

          - визначити порядок проведення з працівниками занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення з урахуванням вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від ЗО грудня 2014 року № 1417, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

          -  забезпечити проходження особами, які залучаються до проведення безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях, інструктажів і навчання з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, спеціальної підготовки у Навчально-методичному центрі;

          2) організувати та здійснити відповідно до вимог статті 20 Кодексу цивільного захисту України проведення об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, для чого необхідно:

          - скласти та за узгодженням з відповідним структурним підрозділом РУ ДСНС України в Вінницькій області та органом місцевого самоврядування затвердити графік проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту на підприємстві, в установі, організації на рік;

          - розробити та затвердити згідно з Порядком проведення СОН (СОТ) плани проведення спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту, спеціальних об’єктових тренувань спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, об’єктових тренувань з питань цивільного захисту в закладах освіти;

          - забезпечити проведення Навчально-методичним центром інструкторсько-методичних занять з керівництвом спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту на суб’єктах господарювання, віднесених до однієї із категорій цивільного захисту або тих, хто продовжує виробничу діяльність в особливий період чи має в користуванні хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки;

          - провести засідання об’єктових комісій із залученням представників РУ ДСНС України в Вінницькій області з оцінки готовності (допуску) персоналу до проведення спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту;

          - відпрацювати практичні дії персоналу, застосовуючи засоби оповіщення, колективного та індивідуального захисту, у режимах підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та воєнного стану, підтримання стійкості функціонування до, під час і після настання надзвичайної ситуації. За отриманими результатами внести необхідні уточнення та зміни до планів реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту на особливий період; здійснити практичну підготовку персоналу та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту;

- подати до органу місцевого самоврядування та РУ ДСНС України в Вінницькій області звіту за результатами проведених спеціальних об’єктових навчань і тренувань;

3) забезпечити:

          - проходження посадовими особами навчання з питань пожежної безпеки за програмами навчання з питань пожежної безпеки з урахуванням вимог Порядку навчання населення (перелік підприємств, установ та організацій України, які проводять навчання з питань пожежної безпеки, оприлюднений на офіційному сайті ДСНС України);

          - з ведення документації з питань організації навчання працюючого населення (переліки навчальних груп, осіб керівного складу і фахівців, які підлягають у поточному році навчанню у сфері цивільного захисту, та посадових осіб, які проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки, робочі навчальні плани і програми, розклади занять, графіки консультацій, журнали навчання, плани підготовки і проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань тощо);

          4) вжити заходів щодо вдосконалення матеріально-технічної бази з підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях шляхом виділення ділянок, споруд, приміщень для обладнання в них навчальних ділянок, пунктів, класів тощо;

          5) обладнати (оновити) в кожному окремо розташованому структурному підрозділі підприємства, установи та організації інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту та забезпечити його наповнення навчальними і наочними посібниками, передбаченими загальною програмою підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, інформаційними стендами з доведення основних заходів, що виконуються підприємством, установою, організацією відповідно до об’єктового плану реагування на надзвичайні ситуації.

          З метою відпрацювання дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій з учасниками освітнього процесу провести у 2024 та 2025 роках об’єктові тренування з питань цивільного захисту.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь